Sprawdzony i pewny serwis dla generatora – zapraszamy do Wa-Tech

Przegląd agregatu prądotwórczego jest kluczowym elementem utrzymania jego sprawności i bezpieczeństwa działania.

Należy pamiętać , że posiadanie agregatu to nie tylko pilnowanie zlecania cyklicznego przeglądu. W zależności od przeznaczenia agregatu , lub jego częstotliwości pracy może okazać się koniecznym zlecanie utrzymania sprzętu.  Utrzymanie sprzętu jest usługą o mniejszym zakresie niż tradycyjny przegląd, polega ono głownie na cyklicznej kontroli stanu urządzenia (w niewielkich odstępach czasu co miesiąc / dwa ) , oraz interweniowanie w zależności od statusu agregatu.

„Utrzymanie/opieka” jest spotykana często dla agregatów pełniących rolę zasilania rezerwowego w bardzo istotnych i newralgicznych punktach w instytucjach bezpieczeństwa /użyteczności publicznej.
Kolejnym przykładem gdzie dość często spotykanym jest konieczność sprawowania opieki nad agregatem, jest regularna /stała praca. Jest czymś naturalnym, że w takiej sytuacji obowiązkowym są regularne kontrole stanu całego urządzenia oraz bieżące uzupełniania paliwa.

Utrzymanie i serwisowanie agregatów prądotwórczych

Na czym polega przegląd agregatu prądotwórczego ?

Wracając jednak do najczęściej realizowanej obsługi czyli klasycznych przeglądów urządzenia, możemy wspomnieć o kilku istotnych punktach na które warto zwrócić uwagę przy realizacji takowego przeglądu* :

-Sprawdzenie ogólnego stanu agregatu: Na początku należy ocenić ogólny stan agregatu. Sprawdź czy nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych, przecieków płynów, czy też luzów w połączeniach.

-Silnik: Przegląd silnika jest kluczowy. Należy sprawdzić poziom oleju, paliwa oraz chłodziwa. Sprawdź stan filtra powietrza i wymień go, jeśli jest to konieczne. Upewnij się, że nie ma wycieków ani uszkodzeń w systemie paliwowym.

-System chłodzenia: Sprawdź czy nie ma wycieków w systemie chłodzenia, czy obieg jest prawidłowy, czy wentylator pracuje poprawnie, a także czy nie ma nagromadzonych osadów, które mogą utrudniać przepływ.

-Układ elektryczny: Skontroluj stan przewodów, złączy i kabli. Upewnij się, że wszystkie połączenia są stabilne i nie ma oznak zużycia izolacji. Sprawdź stan akumulatora i upewnij się, że jest w dobrym stanie oraz odpowiednio naładowany.

-Generator: Przeprowadź testy na generatorze, sprawdzając jego wydajność i stabilność napięcia. Upewnij się, że wszystkie połączenia są dokładne i że nie ma żadnych uszkodzeń w uzwojeniach.

-Paliwo: Sprawdź stan paliwa w zbiorniku. Jeśli agregat jest nieużywany przez dłuższy czas, może dojść do degradacji paliwa, co może prowadzić do problemów z działaniem agregatu.

-Testowanie działania: Po wykonaniu powyższych kroków, wykonaj test uruchomienia agregatu i upewnij się, że działa on prawidłowo. Sprawdź stabilność działania, generowaną moc oraz stabilność napięcia.

-Dokumentacja: Ważne jest również prowadzenie dokumentacji przeglądów. Zapisz wszystkie wykonane czynności, wyniki testów oraz ewentualne zauważone usterki czy potrzebne naprawy.

ważne*
– zakres obsługi i czynności wykonywanych dla sprzętu nie jest stały, czynności mogą różnić się w zależności od producenta agregatu , producenta silnika, czy nawet wieku i przebiegu samego generatora. Bardzo istotnym jest , że wszelkie czynności związane z przeglądem czy nawet utrzymaniem sprzętu muszą być zlecane specjalistą którzy wykonają konieczne czynności w sposób bezpieczny i pewny. Samodzielne próby wykonywania przeglądów przez podmioty nieuprawnione, są niebezpieczne. Z naszego doświadczenia znamy wiele przypadków gdzie nieautoryzowane próby zwykłej wymiany filtra paliwa kończyły się problemami i zapowietrzeniem układu wtryskowego, a to dopiero początek możliwych negatywnych skutków.

Jaki serwis wybrać ? gdzie serwisować agregat prądotwórczy ?

Wybierając podmiot do wykonania usługi przeglądu czy utrzymywania agregatu warto zatem zwrócić się do podmiotu sprawdzonego i pewnego – mającego doświadczenie.  Profesjonalny serwis agregatów prądotwórczych zapewnia obszerną wiedzę i umiejętności oraz bardzo dobre zaplecze techniczno sprzętowe.
Dużym atutem serwisu Wa-Tech są dobrze zaopatrzone auta dostawcze, poza dobrym zapleczem technicznym i wieloma specjalistycznymi narzędziami , nasze pojazdy zapewniają również wiele istotnych części dostępnych „na już” od ręki w trakcie wykonywania usługi.

Regularne przeglądy są kluczowe dla zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa agregatu prądotwórczego. Działając zgodnie z wytycznymi producenta agregatu i pilnując koniecznych do zlecenia przeglądów, można minimalizować ryzyko awarii i zapewnić długotrwałą i niezawodną pracę agregatu.

Gorąco zachęcamy aby zlecać przegląd wykwalifikowanemu technikowi lub serwisowi.